Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden heb ik uitgesplitst in twee onderdelen:

  • Voor de webwinkel
  • Voor meubels op maat en bestellingen uit de Collectie

Daarnaast is het ook van belang te weten dat op alle meubels en ook de foto's op deze website auteursrechten rusten. Voor uitleg hierover verwijs ik naar de pagina Auteursrecht en Copyright. Hoe ik met persoonsgegevens om ga staat beschreven in de Privacyverklaring.

Algemene voorwaarden voor de webwinkel

Kopen op afstand

Sandra Catsburg Meubels houdt zich aan de wet “kopen op afstand”, die specifiek bedoeld is voor particuliere consumenten en ook alleen geldt voor aankopen via de webwinkel.

Aankopen gedaan door bedrijven of door personen vanuit hun beroepsbeoefening vallen niet onder deze regeling. Ook meubels die op maat worden gemaakt, vallen niet onder deze regeling.

De wet “kopen op afstand” houdt in dat de koper binnen 14 dagen na ontvangst van zijn bestelling, deze bestelling zonder opgaaf van redenen terug kan sturen naar de verkoper, waarna het aankoopbedrag (zonder verzendkosten) terug wordt gestort. Zie voor nadere uitleg onder de kopjes “Annulering”, “Levering”, “Niet goed, geld terug”.

Bestellen

Je kunt bestellen via de webwinkel, maar je kunt ook een e-mail sturen of bellen.

Levering door heel Nederland van alle producten. In België kunnen alleen de meubels die in een pakket passen worden geleverd en niet de kasten. Voor levering in België kunnen andere verzendkosten gelden. Zie hiervoor onder het kopje "Verzendkosten", of neem contact op.

Versturen, bezorgen, ophalen

Vrijblijvend de meubels komen bekijken kan volgens afspraak. Mocht je een meubel in de werkplaats aan willen schaffen, dan kun je het na contante betaling direct meenemen. Bij grotere meubels zoals kasten kan er dan een afspraak voor bezorgen/monteren worden gemaakt.

Als je bestelt via de webwinkel en aangeeft dat je de bestelling op wilt halen, dan neemt Sandra Catsburg contact op voor het maken van een afspraak. Vooraf betalen is dan niet nodig. Betalen kan dan bij afhalen. Het is dan geen aanschaf via de webwinkel en de regels die gelden in de wet "kopen op afstand" zijn dan niet van toepassing.

Meubels die in een pakket passen kunnen worden opgestuurd. Dit zijn alle meubels met uitzondering van de kasten. De bibliotheektrapjes kunnen in twee pakketten worden verzonden. Je kunt deze verstuurbare meubels aanschaffen via de webwinkel. Nadat Sandra Catsburg Meubels de bestelling heeft ontvangen stuurt zij een factuur. Op deze factuur staat duidelijk vermeld om welke bestelling het gaat en op welke bankrekening je het betreffende bedrag over kunt maken. Na ontvangst van je betaling wordt je bestelling geleverd. Je krijgt bericht wanneer het pakket onderweg gaat.

Annulering

Je kunt je bestelling uitsluitend telefonisch herroepen. Liefst zo snel mogelijk. Als je bestelling nog niet verzonden is op het moment dat Sandra Catsburg Meubels je annulering ontvangt dan zijn aan de annulering geen kosten verbonden. Is je bestelling op dat moment al verzonden, retourneer dan de ongeopende verpakking. Je draagt dan zelf de kosten voor de retourzending. Zorg dat je een bewijs van verzending hebt voor het geval er iets mis gaat met de verzending. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de producten in ongeschonden staat weer bij Sandra Catsburg Meubels terug komen.

Levering

Je bestelling wordt binnen twee werkdagen verwerkt. Binnen die termijn ontvang je de factuur met betalingsgegevens.

De meubels worden zorgvuldig verpakt verstuurd met PostNL. Ondanks alle zorgvuldige aandacht kan het voorkomen dat er bij het verpakken of het verzenden van je bestelling iets mis gaat en er beschadigingen optreden. Producten die beschadigd bij je aankomen kun je terugsturen, waarna je het aankoopbedrag krijgt teruggestort.

Niet goed, geld terug

Sandra Catsburg Meubels heeft veel vertrouwen in de kwaliteit van haar producten en houdt zich, zoals eerder aangegeven, aan de wet "kopen op afstand". Mocht het via de webwinkel bestelde product toch niet aan je verwachtingen voldoen, breng haar daarvan dan binnen 14 dagen na aflevering op de hoogte (telefonisch of via e-mail). Je kunt de bestelling dan retourneren. Ook hier geldt: je draagt dan zelf de kosten voor de retourzending. Zorg dat je een bewijs van verzending hebt voor het geval er iets mis gaat met de verzending. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de producten in ongeschonden staat weer bij Sandra Catsburg Meubels terug komen. Nadat de producten in ongeschonden staat door Sandra Catsburg zijn ontvangen wordt het aankoopbedrag en de verzendkosten (niet de kosten van de retourzending) binnen 14 dagen naar je teruggestort.

Verzendkosten

Verzendkosten hangen af van het gewicht en het formaat van het pakket dat wordt verstuurd. De verzendkosten bedragen € 8 bij pakketten tot 10 kilogram (bijvoorbeeld een lamp of klok) of € 12,50 boven de 10 kilogram (bijvoorbeeld een hocker of bijzettafel) per te verzenden pakket. Voor een bibliotheektrapje zijn twee pakketten van € 12,50 nodig.

België: De verzendkosten voor België hangen af van de wijze van verzenden. De verzendkosten liggen iets hoger: € 11 bij pakketten tot 10 kilogram. Bij zwaardere pakketten kunnen de verzendkosten iets hoger liggen.

Persoonlijke gegevens

Je adresgegevens worden nooit doorgegeven aan derden en alleen gebruikt voor de eigen administratie. Naam, adresgegevens, telefoon en e-mail adres worden genoteerd. Je kunt altijd verzoeken je gegevens in te zien of te laten verwijderen.

Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt over je bestelling dan kun je contact opnemen via e-mail of telefoon. Als je belt kunnen wij het snelst reageren op je vragen of klachten. Het streven is binnen 2 werkdagen te reageren op e-mail. Mocht je vraag niet zo snel beantwoord kunnen worden en vergt het meer uitzoektijd dan wordt je op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Algemene voorwaarden voor het laten maken van een meubel op maat

Voordat de maakster overgaat tot het uitvoeren van het ontwerp dient de opdrachtgever een aanbetaling te doen ter hoogte van minimaal de begrootte materiaalkosten. De rest van de betaling geschiedt voor de aflevering via bankoverschrijving of contant bij de aflevering.

Het meubel wordt niet geleverd als de aanbetaling nog niet is ontvangen. Het meubel blijft volledig eigendom van de maakster totdat volledige betaling is geschied.

Bij het maken van een nieuw ontwerp geldt: Als de opdrachtgever na het maken van een schetsontwerp met bijbehorende offerte afziet van het verlenen van de opdracht, dan worden ontwerpkosten in rekening gebracht. De opdrachtgever dient het toegezonden ontwerp weer terug te zenden naar de maakster.

De meubels worden op maat voor de opdrachtgever gemaakt. Dit betekent dat als het vervaardigen van het meubel is begonnen er in principe geen veranderingen meer in de maatvoering, functie, vormgeving of kleur (als deze is aangebracht) van het meubel kunnen worden gemaakt. Of hierop een uitzondering kan worden gemaakt is ter beoordeling van de maakster. Zijn er naar het oordeel van de maakster nog aanpassingen mogelijk, dan geldt het volgende: De extra kosten voor materiaal en arbeid voor tussentijdse aanpassingen na aanvang van het maakproces, worden extra in rekening gebracht. Hierbij is de maakster niet meer gehouden aan de eventueel afgesproken maximumprijs.

Zowel bij het laten maken van een nieuw als van een bestaand ontwerp geldt: Als de opdrachtgever op enig moment tussen het geven van de opdracht en de afronding van de opdracht, de opdracht annuleert, dan worden de tot op dat moment gemaakte kosten voor materiaal, alsmede arbeidsloon voor tot op dat moment gewerkte uren in rekening gebracht. Het meubel, dat op dat moment nog niet af is, blijft eigendom van de maakster.

Het auteursrecht van het ontwerp, de ontwerpschets en het definitieve meubel blijft bij de maakster. Voor elke andere vorm van gebruik (zoals namaken, verhuur, reproductie, plaatsing van afbeeldingen in drukwerk en op internet,  etc.) dan het normale gebruik als meubel in huis- of werkomgeving dient de opdrachtgever toestemming te vragen aan de maakster.

Ontwerpen kunnen niet door de opdrachtgever worden gebruikt om te dienen als basis voor een ontwerp- of uitvoeropdracht aan anderen dan de ontwerpster.

Bij het verlenen van de opdracht en/of het doen van een aanbetaling verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden.